Allroundtaxen!

Är din hund berättigad till ÖNTKs Allroundpris Norrtaxen?
Läs igenom nedanstående statuter och maila Paula senast 31 januari om du och din hund är
berättigad till priset! Priset är en plakett som delas ut vid vårt årsmöte 18 februari 2023.

Statuter för ÖNTK’s Allroundpris Norrtaxen
Berättigad att tävla om priset är tax som uppnått följande resultat på minst två av
nedanstående aktiviteter under året:
Utställning: Lägst Good, oberoende av klass
Viltspårprov: Lägst Godkänd i Anlagsklass
Drevprov: Lägst 3:e pris
Grytprov: Lägst Godkänt karaktärsprov eller kvalitet 2 (efter 2012-04-01). På grytprov får även meriter (lägst godkänt karaktärsprov/kvalitet 2) året innan anspråksåret medräknas. Alla aktiviteter räknas med den högsta poängen på respektive aktivitet.

Priset tillfaller tax som erhållit högsta sammanräknade poängsumma enligt poängsättningen
nedan.

Endast högsta poäng inom varje aktivitetsgren (utställning, viltspårprov, grytprov och
drevprov) får medräknas, dvs en poängsumma per gren.

Tax som tagit pris i samtliga aktiviteter erhåller en bonuspoäng om 10 poäng.
Vid lika poäng prioriteras tävlingsgrenarna i ordningsföljden: gryt, drev, utställning, viltspår.
Vid ytterligare särskiljning drev- och spårpoäng i den ordningsföljden.
Poängsummor:

Utställning:
Good: 3 poäng
Very good, Excellent: 5 poäng
CK, cert: 7 poäng
BIR/BIM: 10 poäng
BIS1: 15 poäng

Grytprov:
Godkänt Karaktärsprov, Kvalitet 2 7 poäng
Grytanlagsprov, Kvalitet 1 20 poäng
Grytjaktprov: 25 poäng

Drevprov:
3:a 5 poäng
2:a 10 poäng
1:a 5 poäng
1:a Drevcert 20 poäng

Viltspårprov:
Godkänt Anlagsprov: 5 poäng
3:a: 5 poäng
2:a: 6 poäng
1:a: 7 poäng
1:a HP: 10 poäng

Hundägaren ska vara medlem i ÖNTK och ska ha genomfört aktiviteterna inom ÖNTK,
undantaget Grytprov som kan genomföras inom andra klubbar i Sverige

Priset delas ut årligen av ÖNTK.

Priset tilldelas den person som den 31 december föregående år var ägare till den vinnande
taxen. Hundägaren får själv göra anspråk på priset. Detta ska meddelas ansvarig för
vandringspriserna senast 31 januari året efter det år som anspråket berör.
Ansvarig är Paula Palmqvist, Mail: paula.o.palmqvist@gmail.com

Champion 2022

Det är dags att summera året som har gått. Klubben vill gärna uppmärksamma alla som har meriterat sina hundar och erhållit championat under 2022.
Meddela senast den 5 januari 2023 till ontk.sekr@gmail.com och ange även om du vill ha en
championatbägare som minne. Ange hunden och ägarnas namn samt vilket championat det är.

Bägarna kommer att delas ut på årsmötet i Skellefteå den 18 februari 2023. Klubben har inte
möjlighet att skicka dem, men du kan be någon annan att hämta den om du inte kan komma själv.

Varmt välkomna!

Skicka gärna en bild med information om din nya Champion till ÖNTK:s hemsida via e-post till webmaster.ontk@gmail.com så presenteras det på hemsidan under klubbens championgalleri.

Årsmöte 2023

Övre Norrlands Taxklubb håller årsmöte lördagen den 18 februari 2023 på Nordanågården i Skellefteå.

Boka den dagen och kom och gör din röst hörd! 

Vi träffas kl. 12.00 och då bjuder ÖNTK på lunch. Därefter börjar de sedvanliga mötesförhandlingarna.

Mer uppgifter om årsmötet kommer senare.

Motioner till det ordinarie årsmötet från klubbmedlemmar skall vara inskickade till klubbstyrelsen före den 1 januari.

/Styrelsen

Motioner till Taxfullmäktige 2023!

Tiden går fort och i april 2023 är det återigen dags för TF. Det innebär att det för er medlemmar och lokalklubbar är tid att formulera och skicka in era motioner.

Motioner som skickas in med vanlig snigelpost ska vara sekreteraren tillhanda senast den 15 september 2022. Väljer ni att skicka in era motioner digitalt ska dessa vara sekreterare tillhanda senast den 1 november 2022.

Samtliga, i tid, inkomna motioner publiceras i decembernumret av Tidningen Taxen.

Tänkt på att motionerna ska vara formulerade på ett sådant sätt att de enbart innehåller ett yrkande!

Motioner via snigelpost skickas till:

Svenska Taxklubben
c/o Caroline Samuelsson-Frid
Fältvägen 19
749 52 Grillby

Motioner i digitalt format mejlas till sekreterare@taxklubben.org.

Märk ert mejl med ”Motion TF 2023”.

Taxträning i Skellefteå

Kom och var med på några kvällsträningar för taxar! Vi kommer att gå igenom följande:

  • Utställningträning
  • Lydnadträning
  • Skotträning
  • Spår
  • Drev

Vi träffas på Hedensbyns/Bergsbyns älgslakteri följande kvällar:12 och 19 maj samt 2, 9 och 16 juni. Alla dagar kl. 18.30.Medtag fika och godis till hunden.Kontaktperson: Cathrine Carlsson tel. 0730-485754
Väl mött!Cathrine o Lilian