Liverapport

Livespårning med Ultracom

Gånedalens Sverker

Provmark Öre/Håknäs
Domare Thomas Eriksson ÖNTK / Claes Nyrell VsvTK
Tid för noteringNotering
08:09Sverker är släppt
08:20Upptag
08:33Sverker driver ett vuxet rådjur,
30 sekunder efter
09:10Sverker har haft längre tapp pga rå gick över
frusen is, drevet är dock igång igen
09:39Full tid
11:07Nytt upptag
12:11Hunden kopplad efter drev 2

Rekyls Norma

Provmark Innertavle Norra
Domare Tomas Andersson ÖlTK / Mårten Sjöblom UTK
Tid för noteringNotering
08:00Norma är släppt
08:12Slag
08:15Upptag
08:35Ensamt rådjur ses,
Norma 2,5 min efter
09:27Norma kopplad på löpan efter
71 min drev
09:49Norma släppt för andra gången
10:03Norma har nytt upptag
10:22Rå avspårat
11:28Norma kopplad på löpan. Provet avbryts efter 2 fulla drev på rådjur

Trollkraft’s Garbo

Provmark Bösta
Domare Per Gustafsson ÖNTK /Ronny Hjalmarsson SkbTK
Tid för noteringNotering
08:01Garbo är släppt
08:26Garbo väcker, snabbt upptag
08:39Rå avspårat.
Fortfarande drev.
08:56Driver 1.3km ifrån domarna.
Hörs fortfarande
09:15Garbo släpper tappten, bra återång
efter 35min drev
09:36Garbo kopplad efter full återgång. Vi går tillbaka och byter mark
10:08Nytt släpp
10:27Nytt upptag
11:00Garbo driver fortfarande efter ett kortare tappt
12:14Provet avslutat efter full tid

Quickmatch Lojala Loke

Provmark Täfteå 1
Domare Arne Söderberg NTK / Bo Ivarsson UTK
Tid för noteringNotering
08:00Hunden är släppt
08:51Slag
09:01upptag
10:37Loke är kopplad efter fullt drev. Rådjur. Nytt släpp
10:52Slag
11:46Kopplad

Yxnanäs Vilja

Provmark Skeppsvik
Domare Erik Klockar ÖsvTK / Jonas Voxlägd JHTK
Tid för noteringNotering
08:23Släppt, ute på sök
08:33mVilja jobbar på slag
09:00Vilja har drivit 20 min okänt drevdjur
09:34Vilja är kopplad efter full tid på hare
10:27Nytt upptag, driver på bra
12:15Hunden kopplad efter återgång på sista drevet

Måsebo Fynda

Provmark Ytterboda
Domare Zandra Skjevik NTK / Kenneth Svensson KTK
Tid för noteringNotering
08:00Hunden släppt
08:13 Upptag
09:20Fynda kopplad efter full tid
09:45Fynda är släppt i nytt område
11:06Upptag
11:52Tidtagning upphör
12.10Hunden kopplad

Vickerågens Leva

Provmark Sävarberg
Domare Roger Edlund ÖNTK / Lars Mårdvall ÖNTK
Tid för noteringNotering
08:00Hunden är släppt, har slag
08:22Upptag
09:31Hunden inkallad efter full drevtid
10:08Andra släpp
10:36Upptag. Rådjur
11:34Hunden kopplad

Sjöstadens Fame

Provmark Mjösjödiket
Domare Åke Karlsson ÖNTK / Fredrik Lövberg UTK
Tid för noteringNotering
08:00Hunden är släppt
08:27Upptag
10:48Hunden söker
11:45Provet avslutat

Mossekes Zlatan

Provmark Täfteå 2
Domare Jan-Erik Hansson SkbTK / Kimmo Airaksinen GäTK
Tid för noteringNotering
08:00Zlatan är släppt
08:10Zlatan väcker
08:15Upptag
08:32Brutit och kommer tillbaka.
Troligtvis hare.
08:37Kort förflyttning, nytt släpp.
Upptag direkt
09:30Drevdjuret bjuder på långskjuts, inga tillgängliga vägar
10:29Zlatan kopplad efter fullt drev 86 min. Inkallad på 200 m
10:45Zlatan är släppt på nytt
10:56Upptag
11:32Zlatan har brutit. Provet avbryts efter full tid med egen återgång

Åsabackens Diesel

Provmark Ostnäs
Domare Jan-Olof Thorsén SkbTK / Ulf Granström GäTK
Tid för noteringNotering
08:07Hunden är släppt
08:18Upptag
08:48Driver fortfarande
09:23Domarna har observerat drevdjuret, rådjur get med 2 kid
09:36Avslutat drev efter 79 min. Get med 2 kid.
10:04Hunden är kopplad. Nytt släpp
11:31Provet slut

Snöbäckens King’s Lynn

Provmark Tväråmark
Domare Mikael Davidsson SmTK / Allan Forsberg NTK
Tid för noteringNotering
08:00Hunden är släppt
08:13Slag
08:15Upptag
09:22Ensamt rådjur observerat
09:29Kopplad
09:49Nytt släpp
11:00Upptag
12:19Kopplad

Mariebergs Ultra

Provmark Ivarsboda
Domare Karl-Erik Nygren ÖNTK / Torbjörn Norrlund JHTK
Tid för noteringNotering
08:09Ultra är släppt
08:55Upptag
08:59Rå observerat
10:11Ultra kopplad efter 67 min tapptfritt drev
10:40Ultra släpps på nytt
11:50Kopplad

Fräsch & Sund Acke

Provmark Innertavle Södra
Domare Johan Axelsson ÖTK / Anders Westrin NTK
Tid för noteringNotering
08:10Acke är släppt
08:13Upptag
08:19Domarna har sett drevdjur, hornbock & get på
10 m. Acke 50 sekunder efter
08:58Acke har brutit och kommit tillbaka
09:18Nytt släpp
10:05Upptag på hare. Avspårat
10:24Acke tuffar på med sin hare
10:51Acke är kopplad
11:00Nytt släpp
11:08Upptag. Rådjur avspårat
11:45Hunden kopplad. Provet avslutat.