Styrelsemedlemmar

Styrelsen för ÖNTK 2023
Ordförande
Lilian Vesterlund
Boviksbadet 342, 931 99 Skellefteå
070-59190 47
liliankurt@hotmail.com

Vice ordförande
Paula Palmqvist
Norrhedsvägen 15, 982 38 Gällivare
070-3055227
paula.o.palmqvist@gmail.com

Kassör
Anders Forsberg
Boviksbadet 650, 931 99 Skellefteå
070-2768109
anders.n.forsberg@boliden.com

Sekreterare
Eva Kinnvall
Dammgatan 26, 93144 Skellefteå
Tel. 070-3111075
ontk.sekr@gmail.com

Ansvarig drevkommitté
Per Gustafsson
Strängnäs 136, 90586 Umeå
Tel. 070-6368407
per.gustafsson@alo.se

Ansvarig utställningskommitté
Christina Hedlund
Härdargatan 7, 941 48 Piteå
070-3037385
christina.hedlund@pitea.se

Ansvarig viltspårkommitté
Leif Roth
Nyby 23, 91691 Bjurholm
070-553 07 45
leirot46@gmail.com

Suppleanter
Cathrine Carlsson
Boviksbadet 650, 93199 Skellefteå
Tel. 073-0485754
catherine_carlsson@hotmail.com

Gunnar Svegbäck
Ostnäs 512, 91832 Sävar
Tel. 070-2271600
gunnar.svegback@telia.com

Revisorer
Liselott Åström, Tel. 070-6701074
Håkan Hansson, Tel. 070-6833184

Valberedning
Kristina Nyström, sammankallande, Tel. 070-2992397
Hans Bergqvist, Tel. 070-6548868
Ingemar Sjöström, Tel. 076-1096860