Styrelsemedlemmar

Styrelsen för 2018 ser ut som följer:

ORDFÖRANDE
Alexander Alenius
Korpralsvägen 32 B
90432 Umeå
E-post: ontk.ordf@gmail.com

SEKRETERARE
Jessica Sjöberg
Sadelvägen 7
946 31 Roknäs
E-post: ontk.sekr@gmail.com

KASSÖR
Emelie Wackfelt
Norra Altervägen 1275
945 92 Altersbruk
E-post: emelie_zita@hotmail.com

LEDAMÖTER
Per Gustafsson, Strängnäs
per.gustafsson@alo.se

Lars Viklund, Kusmark
lviklund24@gmail.com

Joakim Båtmästar, Lövånger
jocke33@hotmail.com

Daniel Forsberg, Skellefteå
forsberg84@hotmail.com

SUPPLEANTER
Jonas Bergdahl, Umeå
bergdahl.jonas@gmail.com

Nils Sandberg, Luleå
nisse.sandberg@gmail.com