Styrelsemedlemmar

Styrelsen för ÖNTK 2020

Se inlägg i bloggen 2020-07-02 från revisorerna ang. styrelsen.

 

ÖNTK styrelse verksamhetsåret 2019

Uppdrag/namn/adress    

Telefon

E-post

Ordförande

Alexander Alenius

Korpralsvägen 32B

904 32 Umeå

070-636 84 07

ontk.ordf@gmail.com

tootired1@gmail.com

 

Kassör

Emelie Wackfelt

Norra Altervägen 1275

945 92 Altersbruk

073-832 60 91

emelie_zita@hotmail.com

 

Sekreterare

Lena Gunnebrink

Boksjön 307

92064 Tärnaby

070-369 05 59

ontk.sekr@gmail.com

Ledamot

Per Gustafsson

Strängnäs 136

905 86 Umeå

070-529 18 00

per.gustafsson@alo.se

 

Ledamot

Lars Viklund
Jörnsvägen 62

93493 Kusmark

070-557 70 36

lviklund24@gmail.com

 

Ledamot

Joakim Båtmästar

Broänge 9

93019 Lövånger

070-607 89 40

jocke33@hotmail.com

Ledamot

Daniel Forsberg

Skråmträsk 298

931 96 Skellefteå

070-587 03 79

forsberg84@hotmail.com

 

Suppleant

Daniel Pettersson

Sadelvägen 7

946 31 Roknäs

073-836 62 44

daniel.pettersson77@me.com

 

Suppleant

Nils Sandberg

Tallundsvägen 27

975 95 Luleå

076-826 90 25

nisse.sandberg@gmail.com

 

Styrelsen för 2018 ser ut som följer:

ORDFÖRANDE
Alexander Alenius
Korpralsvägen 32 B
90432 Umeå
E-post: ontk.ordf@gmail.com

SEKRETERARE
Jessica Sjöberg
Sadelvägen 7
946 31 Roknäs
E-post: ontk.sekr@gmail.com

KASSÖR
Emelie Wackfelt
Norra Altervägen 1275
945 92 Altersbruk
E-post: emelie_zita@hotmail.com

LEDAMÖTER
Per Gustafsson, Strängnäs
per.gustafsson@alo.se

Lars Viklund, Kusmark
lviklund24@gmail.com

Joakim Båtmästar, Lövånger
jocke33@hotmail.com

Daniel Forsberg, Skellefteå
forsberg84@hotmail.com

SUPPLEANTER
Jonas Bergdahl, Umeå
bergdahl.jonas@gmail.com

Nils Sandberg, Luleå
nisse.sandberg@gmail.com