Styrelsemedlemmar

Styrelsen för ÖNTK 2022

Ordförande
Lilian Vesterlund
Boviksbadet 342, 931 99 Skellefteå
070-59190 47
 
Vice ordförande
Paula Palmqvist
Norrhedsvägen 15, 982 38 Gällivare
070-3055227
 
Kassör
Anders Forsberg
Boviksbadet 650, 931 99 Skellefteå
070-2768109
 
Sekreterare
Eva Kinnvall
Dammgatan 26, 93144 Skellefteå
Tel. 070-3111075
Mail: ontk.sekr@gmail.com
 
Ansvarig drevkommitté
Per Gustafsson
Strängnäs 136, 90586 Umeå
Tel. 070-6368407
Mail: per.gustafsson@alo.se
 
Ansvarig utställningskommitté
Christina Hedlund
Härdargatan 7, 941 48 Piteå
070-3037385
 
Ansvarig viltspårkommitté
Leif Roth
Västansjö 10, 905 93 Umeå
070-553 07 45
 
Suppleanter
Cathrine Carlsson
Boviksbadet 650, 93199 Skellefteå
Tel. 073-0485754
Mail: catherine_carlsson@hotmail.com
 
Gunnar Svegbäck
Gunnar Svegbäck
Ostnäs 512, 91832 Sävar
Tel. 070-2271600
Mail: gunnar.svegback@telia.com