Utställningar

Hundutställningar

Öntk anordnar varje år officiella utställningar för taxar. Arrangemangen kan ske både i anslutning till Svenska Kennelklubbens utställningar eller i egen regi.

I tidningen TAXEN annonseras löpande de årliga utställningarna på Fårön och i Vännäs/Sörfors.

Vill Du vara med och hjälpa till på arrangemangen så tar vi gärna emot hjälp. Ju fler vi är desto mindre att göra för alla och arrangemangen fungerar inte utan medlemmarnas hjälp. Kontakta styrelsen för mer information. Du hittar kontaktuppgifterna här.

Anmälningsblankett i PDF format.

Har din hund erhållit ett championat under året? 
Om du anmäler detta till sekreterare senast den sista december så kan du få en utmärkelse som delas ut vid årsmöte (i februari månad). Skicka mejl till sekreterare (ontk.sekr@gmail.com) men uppgifter om hunden, titel och ägare. Vill du att din hund ska synas här på hemsidan mejla samma uppgifter samt bild till webmaster.ontk@gmail.com