Utställningar

Hundutställningar

Öntk anordnar varje år officiella utställningar för taxar. Arrangemangen kan ske både i anslutning till Svenska Kennelklubbens utställningar eller i egen regi.

I tidningen TAXEN annonseras löpande de årliga utställningarna.

Vill Du vara med och hjälpa till på arrangemangen så tar vi gärna emot hjälp. Ju fler vi är desto mindre att göra för alla och arrangemangen fungerar inte utan medlemmarnas hjälp. Kontakta styrelsen för mer information. Du hittar kontaktuppgifterna här.

Välkommen att ställa ut din hund

Viktig Information!

All anmälan samt betalningar till ÖNTKs utställningar går via SKK. Du ska därför anmäla/ betala via SKKs weblänk enl nedan information.
Vi får ut katalog,nummerlappar etc via SKK. Sänd därför ingen anmälan via taxklubbens blanketter då de inte kommer in i systemet på rätt sätt och din hund därför inte ses som anmäld.
Anmälan och betalning göras via nedanstående länk
https://hundar.skk.se/internetanmalan/Start.aspx
Klicka på TILL LISTA ÖVER UTSTÄLLNINGAR
Klicka på OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR
Klicka på SAMTLIGA UTSTÄLLNNGAR
Välj ras- tex: Tax, Strävhårig Normal (OBS/ Om ni väljer Ras TAX så hittar ni inte utställningen! Ni måste välja hårlag) och klicka på VÄLJ och klicka sedan på VISA ENDAST SPECIALKLUBBSUTSTÄLLNINGAR
Välj den utställning du vill anmäla till
Klicka i rutan Jag har tagit del av………
Klicka på SVENSK UTSTÄLLARE
Gå sedan vidare och skriv in dina data samt betala via de elektroniska systemet

Frågor; Ev frågor mailar ni till utstallning.umea@gmail.com

Har din hund erhållit ett championat under året? 
Om du anmäler detta till sekreterare senast den sista december så kan du få en utmärkelse som delas ut vid årsmöte (i februari månad). Skicka mejl till sekreterare (ontk.sekr@gmail.com) men uppgifter om hunden, titel och ägare. Vill du att din hund ska synas här på hemsidan mejla samma uppgifter samt bild till webmaster.ontk@gmail.com