Drev-SM

Kriterier för deltagande i drev-SM
Hundägare som kvalificerar sig för drev-SM för Övre Norrlands Taxklubb, genom nedanstående regler, ska vara medlem i Övre Norrlands Taxklubb och bosatt i Sverige. Kvalificering får ske genom start på prov som arrangeras av Taxklubb ansluten till Svenska Taxklubben. Hundägaren anmäler själv sin hund för kvalificering till Drev-SM 2017, senast 15:e februari 2017 till sammankallande i Gryt- och Drevprovskommittén, Gunnar Svegbäck