Dokument

Svenska Taxklubben/Svenska Kennelklubben

OBS! Ny tävlingsanmälan 2018-05-25 från SvTK pga nya GDPR lagen! Se till att Du har rätt blankett när du anmäler Dig!

PM Sörfors/Umeå 15 Augusti 2021

Ifyllbar PDF anmälan hittar du här: tavlingsanmalan-2018-05-25-ifyllbar
TävlingsanmälanPDF2018-05-25 eller TävlingsanmälanXLS2018-05-25
Drevprovsregler
Viltspårregler
Drevprovregler Danmark
Utställnings- och championatregler
Ägarbyte
Anmälan valpkull
Blankett kennelregistrering
Championatansökan Svenskt championat/titel Nordisk champion
Dopingregler
Information till ägare av tax med ryggproblem
Parningsavtal
Anmälan om hund med oacceptabelt beteende
Skogskort
Rapportera hund med ryggproblem
BPH TAX

Ersättningar
Riktlinjer för ersättningar
Resebidrag för SM
Räkning för domararvode
Räkning Blankett för utskrift

Styrelsedokument 2020
Dagordning Årsmöte 2020
Verksamhetsberättelse Öntk 2019
Resultat&Balans 2019
Bild Resultatrapport (om det inte går att läsa filen ovan)
Bild Balansrapport (om det inte går att läsa filen ovan)

Handlingar för verksamhetsåret 2020

Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse 

Extra årsmöte kallat av revisorerna SEPTEMBER 2020
Kallelse förenklat årsmöte 1-3 september digitalt 
Instruktion digitalt årsmöte
Arbetsordning digitalt årsmöte

Redovisning Extra årsmöte September 2020 Digitalt
Deltagarlista
Protokoll
Styrelse 2020
Rapport

Styrelsedokument 2019
Dagordning Årsmöte 2019-02-09
Verksamhetsberättelse 2018 drevprov
Verksamhetsberättelse ÖNTK 2018
Motioner TF

Årsmötesprotokoll 2019
Bilaga Årsmötesprotokoll 2019

Kallelse

Styrelsedokument 2018
kassarapport 2018 del 1
kassarapport 2018 del 2
revisionsberättelse 2018
Protokoll ÅRSMÖTE 180218
Verksamhetsberättelse 2017
Kallelse årsmöte 2018 (inklusive dagordning)

Styrelsedokument 2017
Protokoll ÅRSMÖTE 170226
Styrelsens förslag till beslut i motioner till TF
Förslag stadgeändring 2017
Motioner ej enl stadgar TF 2017
Motioner 2017
Förslag från HS hedersmedlemmar 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Kallelse Årsmöte 20170226 (Inklusive dagordning)

Styrelsedokument 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen 2016
Dagordning årsmöte
Protokoll årsmöte 2016
Kallelse Kommittéerna
Protokoll extra årsmöte 2016

Styrelsedokument 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsens förslag motionerna TF
Motioner TF 2015
Motion 1 2015
Kallelse extra 2015
Kallelse 2015
Dagordning 2015
Bilaga Motioner TF 2015
Årsmötesprotokoll 2015