Dokument

Svenska Taxklubben/Svenska Kennelklubben

OBS! Ny tävlingsanmälan 2018-05-25 från SvTK pga nya GDPR lagen! Se till att Du har rätt blankett när du anmäler Dig!

Nyttiga dokument hittar du här.

BPH TAX

Ersättningar
Riktlinjer för ersättningar
Reseäkning och arvode
Riktlinjer för matersättning

Årsmöteshandlingar 2024

Årsmötesprotokoll 2024

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultaträkning 2023
Balansräkning 2023
Revisionsberättelse 2023
Valberedningens förslag till styrelse 2024
Förslag till budget 2024
Verksamhetsplan 2024