Gryt- och drevprov

OBS! Vid all inbetalning till klubben skall det anges vilken gren (viltspårprov eller drevprov) och vilket län (AC eller BD) inbetalningen avser förutom uppgifter om hund/ägare och provdatum.

Ordinarie Drevprov 2021

ÖNTK 19/-22/10 Drevprov 1 och 15/11-19/11 Drevprov 2
Ordinarie Drevprov, Västerbotten
Anmälan senast: 8/10 (Drevprov 1) respektive 1/11 (Drevprov 2)

Upplysningar och Anmälan:
Per Gustafsson, Strängnäs 136, 905 86 Umeå, 070-636 84 07,
drevprovontk@gmail.com.

Avgift: Startavgift 600 kr till klubbens bg 251-0949, Swish: 123 395 72 55 vid anmälan. ÖNTK’s medlemmar har företräde.

Drevprov 2021
ÖNTK 1/10-17/10
25/10-14/11
22/11-31/12
1/1-31/1

Anmälan: Drevprov 7 dgr före start

Upplysningar och Anmälan till:
Per Gustafsson, Strängnäs 136, 905 86 Umeå, 070-636 84 07,
drevprovontk@gmail.com.

Avgifter: Startavgift 100 kr till klubbens bg 251-0949, Swish: 123 395 72 55 vid anmälan. Domarens arvode 450 kr och reseers. tillkommer före start.

Länk till SVTKs samtliga drevprov 2021 finns här.

Regler för Drevprov finner du här.

GRYTPROV

Övre Norrlands Grythundklubb har hand om de konstgryt som finns i Norrland. Medlemmar i ÖNTK är välkomna att delta i ÖNGK:s aktiviteter. Se aktivitetskalender hemsidan här. Kontakta ansvarig person och anmäl Dig och Din hund till respektive träning.

Aktuella regler för grytprov finner du via Taxklubbens hemsida.

Har din hund erhållit ett championat under året? 
Om du anmäler detta till sekreterare senast den sista december så kan du få en utmärkelse som delas ut vid årsmöte (i februari månad). Skicka mejl till sekreterare (ontk.sekr@gmail.com) men uppgifter om hunden, titel och ägare. Vill du att din hund ska synas här på hemsidan mejla samma uppgifter samt bild till webmaster.ontk@gmail.com