ÖNTK

ÖNTK bildades 1962 av några entusiastiska taxägare och medlemsområdet sträcker sig från Örnsköldsvik i söder till Kiruna i norr. Klubben är landets till ytan största och tillhör Svenska Taxklubben som bildades 1901 och har ca. 6 500 medlemmar.

ÖNTK’s syfte är att främja taxen som hund, oavsett storlek och hårlag, eller vilken gren man ämnar engagera sig i. Klubbens verksamhet ska basera sig på taxens fyra grenar; drevjakt, grytjakt, utställning och viltspår.

ÖNTK är en ideell förening vars aktiviteter bygger på de medlemmar som ställer upp med sin tid och sin kunskap för att anordna aktiviteter för oss alla. Aktiviteterna ska vara till gagn för taxen som ras, för varje enskild hund och för klubbens medlemmar.

ÖNTK är en del av Svenska Taxklubben. Så här ser Taxklubbens organisation ut: