Se Hit alla medlemmar i ÖNTK!

Motioner
Visst vill du vara med och påverka klubbens verksamhet?
Det gör du enklast genom att skriva en motion!
Motioner ska var vår sekreterare till hands före den 1 januari 2024. Maila vår
sekreterare ontk.sekr@gmail.com
Har din hund blivit champion under 2023?
Maila i så fall vår sekreterare ontk.sekr@gmail.com Inkom gärna med foto!

Vandringspriser
Är din hund berättigad att erhålla ett vandringspris? Läs våra statuter via länken
Vandringspriser | Övre Norrlands Taxklubb (ontk.se)

ÖNTK delar ut följande priser för 2023:
Tavlefjärdens Kennel ́s Vandringspris tilldelas bästa hund i viltspår vid ordinarie
prov.

Räbbåsens Tores minnespris tilldelas bästa korthårstax vid utställningen i
Sörfors. (Redan utdelat)

Almskogens Kennels Vandringspris tilldelas utställningens vackraste tax i
Öjebyn. (Redan utdelat)

ÖNTK ́s Allroundpris Norrtaxen tilldelas årets allroundhund. Här måste
hundägaren själv göra anspråk på priset genom att maila
paula.o.palmqvis@gmail.com Läs statuterna!

ÖNTK ́s Vandringspris till Bästa Debutant på drevprov. Drevprovskommittén
avgör vilken hund som erhåller priset.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskar
Styrelsen

Taxträffar i Skellefteå!

Välkommen till taxträffar i Skellefteå
Kom och umgås med andra taxägare! Vi kommer att prata om

 • Viltspår/viltspårprov
 • Drev/drevprov
 • Utställning
 • Enklare lydnad
  Tag med godis och en filt till hunden samt fika till dig.
  Vi träffas vid Bergsbyn/Hedensbyns älgslakteri.
  Datum: 16, 23 och 30 maj
  Tid: 18.30
  Ring Cathrine Carlsson tel. 073-0485754 eller Lilian Vesterlund tel. 070-5919047 om du har frågor eller om du inte hittar till mötesplatsen.
  VARMT VÄLKOMMEN!

Mässor!

UTEMÄSSA I LYCKSELE OCH HUNDLIV I BODEN
Övre Norrlands Taxklubb planerar att medverka på två mässor i vår/sommar och vi söker
medlemmar som kan tänka sig att var med några timmar, någon dag i vår monter.

Utemässan på Gammplatsen i Lycksele 26-27-28 maj 2023
Mässan är en stor jakt-, fiske-, hund-, vildmark- och skogsmässa. Här finns utställare, intressanta föreläsningar, demo, jakthundsutställningar, mat, konstnärer, skogsmaskiner, jaktrelaterade aktiviteter, underhållning, mat, deltävlingar SM i utomhusmatlagning, barnaktiviteter, knivtorg o smide med hantverkare från hela landet och mycket, mycket mer.
Är du intresserad att medverka på mässan i Lycksele? Kontakta då Gunnar Svegbäck, tel. 070-2271600

Hundmässan i Boden Energi Arena, Boden 22-23 juli 2023
Mässan är en mötesplats där befintliga och blivande hundälskare träffas, tar del av föreläsningar, shoppar, spanar in tävlingar och deltar i prova-på-aktiviteter.
Är du intresserad att medverka på mässan i Boden? Kontakta då Paula Palmqvist, tel. 070-3055227

Dags för årsmöte 2023!

ÖNTK

Kallelse till årsmöte för Övre Norrlands Taxklubb

Tid:                     2023-02-18 kl 12.00

Plats:                 Nordanågårdens Värdshus, Strandgatan 4 i Skellefteå

Anmälan:          Senast 11 februari till klubbens sekreterare ontk.sekr@gmail.com

Klubben bjuder på lunch innan årsmötet. För den som inte vill ha lunch börjar mötet kl 13.00.
Meddela vid anmälan om du inte vill ha lunch.

Årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga i enlighet med stadgarna på klubbens hemsida senast två veckor innan årsmötet, det vill säga den 4 februari 2022.

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!

Du hittar årsmöteshandlingarna här.

ÖNTK

Dagordning vid årsmöte 2023 för Övre Norrlands Taxklubb lördagen den 18 februari 2023

1. Justering av röstlängd

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden

skall justera protokollet

5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

6. Behandling av klubbstyrelsens resultaträkning och verksamhetsberättelse för det förflutna verksamhetsåret samt revisionsberättelse

7. Fastställande av balansräkning för verksamhetsåret

8. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkningen

9. Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

10.Val av ordförande i klubben

11.Val av övriga ledamöter i klubbstyrelsen

12.Val av två revisorer

13.Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande

14.Budget för 2023

15.Behandling av motioner från klubbmedlemmar

16.Behandling av motioner/proposition till Taxfullmäktige. Delegater till Taxfullmäktige presenteras

17.Övriga ärenden

18.Mötet avslutas

Priser kommer utdelas efter mötet!