Vandringspriser

Statuter till nedanstående vandringspriser hittar du längre ner! 

Tavlefjärdens Kennel`s VP 

Priset skall tilldelas vårprovets bästa tax i öppenklass. 

Räbbåsens Tores minnespris 

Priset ska gå till bästa korthårstax vid utställning och hunden ska även vara meriterad med ett 1:a  pris på viltspårprov. 

Almskogens Kennels Vandringspris 

Till Utställningens vackraste tax med jakt eller spårmerit vid Övre Norrlands Taxklubbs andra  utställning. 

ÖNTK’s Allroundpris Norrtaxen (Plankett) 

ÖNTK’s Vandringspris till Bästa Debutant på Drevprov (Plakett) 

STATUTER 

Tavlefjärdens Kennel`s VP 

skänkt av Kerstin Falk, Holmsund 

som själv äger rätt att tävla om priset, men kan ej erövra det för alltid. Priset skall tilldelas vårprovets bästa tax i öppenklass. Priset tillfaller för alltid den hundägare som erhållit tre inteckningar med minst två olika hundar. Med priset följer en teckningsbok där alla vinnares namn skall antecknas. Instiftat till vårprovet i Gumboda 2012 


SEU(V)CH SEVCH RÄBBÅSENS TORE´s MINNESPRIS 

EN BLÅ GLAS-SKÅL. 

Tore var en korthårig dvärgtax född 2008 som genom olyckshändelse dog alldeles för tidigt vid 2,5 års ålder. Han älskade att gå viltspår och hann representera ÖNTK vid viltspårs-SM 2010.

Priset ska gå till bästa korthårstax vid utställning och hunden ska även vara meriterad med ett 1:a  pris på viltspårprov. Priset ska erövras av samma ägare 3 gånger med en eller flera hundar. Givarna äger rätt att tävla om priset men ej erhålla det för alltid. Den hundägare som erövrat priset är skyldig att i god tid före  utställningen återlämna priset till ÖNTK. 

VP är skänkt av Amanda, Hans och Annika Lindberg till utställning 2012. 

Med priset följer en teckningsbok där hundens namn och registreringsnummer samt namn och adress skall antecknas. 


Almskogens Kennels Vandringspris 

Till Utställningens vackraste tax med jakt eller spårmerit Vid Övre Norrlands Taxklubbs andra utställning Statuter 

Almskogens Kennels Vandringspris 

Inteckning i priset tilldelas utställningens vackraste Jaktmeriterade tax (spår-, drev- eller grytmerit). Priset tilldelas på plats på utställningen och tillfaller för alltid den ägare som med samma, eller olika hundar uppnår tre inteckningar i priset. Till priset medföljer en inteckningsbok där vinnaren för varje år skriver in.

  • Årtal för respektive inteckningar 
  • Hundens titlar och namn 
  • Registreringsnummer 
  • Foto på hunden 
  • Ägrens namn 

Söråker 2014-06-18 

Maria Alm 


Statuter för ÖNTK’s Allroundpris Norrtaxen  

Berättigad att tävla om priset är tax som uppnått följande resultat på minst två av nedanstående  aktiviteter under året: 

Utställning: Lägst Good, oberoende av klass  

Viltspårprov: Lägst Godkänd i Anlagsklass  

Drevprov: Lägst 3:e pris  

Grytprov: Lägst Godkänt karaktärsprov eller kvalitet 2 (efter 2012-04-01). På grytprov får även  meriter (lägst godkänt karaktärsprov/kvalitet 2) året innan anspråksåret medräknas.  Alla aktiviteter räknas med den högsta poängen på respektive aktivitet.  

Priset tillfaller tax som erhållit högsta sammanräknade poängsumma enligt poängsättningen  nedan.  

Endast högsta poäng inom varje aktivitetsgren (utställning, viltspårprov, grytprov och drevprov) får  medräknas, dvs en poängsumma per gren.  

Tax som tagit pris i samtliga aktiviteter erhåller en bonuspoäng om 10 poäng.  Vid lika poäng prioriteras tävlingsgrenarna i ordningsföljden: gryt, drev, utställning, viltspår. Vid  ytterligare särskiljning drev- och spårpoäng i den ordningsföljden.  

Poängsummor:  

Utställning: 

Good: 3 poäng  

Very good, Excellent: 5 poäng  

CK, cert: 7 poäng  

BIR/BIM: 10 poäng  

BIS1: 15 poäng  

Grytprov:  

Godkänt Karaktärsprov, Kvalitet 2 7 poäng  

Grytanlagsprov, Kvalitet 1 20 poäng  

Grytjaktprov: 25 poäng  

Drevprov:  

3:a 5 poäng  

2:a 10 poäng  

1:a 15 poäng  

1:a Drevcert 20 poäng  

Viltspårprov:  

Godkänt Anlagsprov: 5 poäng  

3:a: 5 poäng  

2:a: 6 poäng  

1:a: 7 poäng  

1:a HP: 10 poäng  

Hundägaren ska vara medlem i ÖNTK och ska ha genomfört aktiviteterna inom ÖNTK, undantaget  Grytprov som kan genomföras inom andra klubbar i Sverige  

Priset delas ut årligen av ÖNTK.  

Priset tilldelas den person som den 31 december föregående år var ägare till den vinnande taxen.  Hundägaren får själv göra anspråk på priset. Detta ska meddelas ansvarig för vandringspriserna  senast 31 januari året efter det år som anspråket berör.


ÖNTK’s Vandringspris till Bästa Debutant på Drevprov  

Priset delas ut årligen till den hund som har fått högst poäng på sitt första genomförda prov.  Hundägaren ska vara medlem i ÖNTK och provet ska ha varit i ÖNTK’s regi, rörligt eller ordinarie.  Om två hundar har samma poäng avgör ålder, yngsta hunden får priset. Drevprovskommittén  ansvarar för att utse vinnande hund enligt kriterierna ovan, och meddelar detta till ansvarig för  vandringspriserna. Priset delas ut vid årsmötet.