Vandringspriser

Fullständiga statuter finns att läsa här. Öppnas som PDF fil.

Kennel Bothnia’s VP
Går till kanintax oavsett hårlag. Hunden ska ha erhållit CK vid dagens utställning samt godkänt anlagsprov viltspår i SVTK:s regi.

Kennel Dammlöt’s VP
Går till BlM-hunden långhårig dvärgtax svenskfödd som minst erhållit godkänt anlagsprov, viltspår.

Tavlefjärdens Kennel’s VP
Till provets bästa hund på viltspårprovet i Gumboda.

Räbbåsens Tores minnespris
Till bästa korthårstax på utställning, och hunden ska även vara meriterad med ett 1:a pris på viltspårsprov.

Karin och Torsten J Lundhs VP
Går till vackraste strävhår oavsett storlek utan krav på jaktmerit.

Strävisarnas VP Ann-Christin Sandin och Margitha Åhdin
Går till strävhårig normaltax med minst godkänt anlagsprov viltspår godkänt grytkaraktärprov eller 3:e pris på drevprov.

Maljenkos VP Tore Eriksson
Går till strävhårig normaltax, BIR-hunden utan krav på jaktmerit.

VP
Går till utställningens vackraste veteran, oavsett storlek och hårlag. Krav på jaktmerit, 1:a viltspår. Delades ut för första gången 2007.

ÖNTK’s Vandringspris till Bästa Debutant på Drevprov
Priset delas ut årligen till den hund som har fått högst poäng på sitt första genomförda prov.

ÖNTK’s Vandringspris till Bästa Debutant på Grytprov
Priset delas ut årligen till den hund som har fått högst poäng på sitt första genomförda prov.

ÖNTK’s Allroundpris ”Norrtaxen”