Medlemsskap

Välkommen som medlem i Svenska Taxklubben!

Som medlem får du:
*Tidskriften TAXEN, som utkommer med fem nummer per år.
*Rätt att starta på samtliga utställningar och jaktprov som arrangeras av svenska och nordiska taxklubbarna och deras lokalavdelningar.
*Hjälp med valphänvisning och sakkunnig hjälp i avelsfrågor.
*Klubbträffar, kurser och föredrag hos lokalavdelningarna.
*Tillgång till resultat från utställningar och jaktprov över hela landet.

Medlemsavgiften i Svenska Taxklubben är 300 SEK för ordinarie medlem och 100 SEK för familjemedlem från och med 2016.

Bli medlem på följande sätt:

Du kan ringa, faxa eller skriva till Svenska kennelklubben (SKK).
Telefon: 08-795 33 44 (mån-fre kl. 10-12 och 13-15)
Adress:
Svenska Kennelklubben (SKK)
Medlemsservice
163 85 Spånga

E-post: medlem@skk.se
Fax: 08-795 30 98
OBS! Ange Svenska Taxklubben!

Anmäl medlemskap online hos SKK eller via Svenska taxklubben (med gratis medlemskap första året) här.

Anmälan går direkt in till SKK som har hand om vårt medlemsregister – och du kommer av dem att erhålla medlemskort och inbetalningskort inom 2-3 veckor. Svenska Taxklubben tillämpar rullande medlemsår, vilket betyder att du är medlem fr.o.m. den månad du betalar. Du blir samtidigt medlem i den lokala taxavdelningen där du är bosatt. Du får medverka på alla aktiviteter som anordnas av lokalklubbarna inom Svenska Taxklubben och de nordiska taxklubbarna. Du hittar din lokalklubb här.

Observera!
Många medlemmar missar när inbetalningskortet kommer med posten. De ser att avsändaren är SKK, vet med sig att man betalat årsavgiften till SKK och kastar inbetalningskortet. Så var uppmärksam på Svenska Taxklubbens logotype som finns på medlemskortet inne i kuvertet. Vi vill behålla dig som medlem! Alla har också fått nya medlemsnummer i samband med att medlemshanteringen övertogs av SKK.

Första året gratis medlemskap!
Vi erbjuder gratis medlemskap första året! Erbjudandet gäller endast nya taxägare efter 1 januari 2007 som är bosatta i Sverige och som ej tidigare varit medlemmar i Sv Taxklubben. Är du uppfödare så erbjud dina valpköpare gratis medlemskap första året! Fyll i formuläret: Ny taxägare!

Vill du säga upp eller göra ändringar i ditt medlemskap?
Kontakta SKK:s medlemsavdelning.

Information om personuppgifter
Vid medlemsansökan behandlar SKK vissa personuppgifter. Detta för att de bl.a ska kunna hjälpa dig med rådgivning och på bästa sätt ge dig god medlemsservice. Personuppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål – detta kan avsägas. Personnummer används för adressuppdatering, som sker med hjälp av Statens personadressregisternämnd, SPAR. Information om vilka personuppgifter som behandlas, rättelse av felaktig uppgift etc. kan göras hos SKK:s medlemsavdelning