Gryt- och drevprov

OBS! Vid all inbetalning till klubben skall det anges vilken gren (viltspårprov eller drevprov) och vilket län (AC eller BD) inbetalningen avser förutom uppgifter om hund/ägare och provdatum.

ORDINARIE DREVPROV 2020
Ordinarie Drevprov 1
Datum
 21/10-23/10
Plats Umeå-Nordmaling
Anmälan senast 11/10
Anmälan till /blankett
Per Gustafsson
Strängnäs 136
905 86 Umeå
Tel 070-6368407
e-mail per.gustafsson@alo.se

Startavgift 600 kr till klubbens postgiro 251-0949 el swish 123 395 72 55 vid anmälan.


Ordinarie Drevprov 2
Datum 4/11- 6/11 2020
Plats Umeå-Nordmaling
Anmälan senast 24/10
Anmälan till /blankett
Alexander Alenius
Korpralsvägen 32B
904 32 Umeå
Tel 070-2847468
e-mail alexander.alenius1985@gmail.com

Startavgift 600 kr till klubbens postgiro 251-0949 el swish 123 395 72 55 vid anmälan.

————————————————————————————————————————-

Ordinarie Drevprov 3
Datum; 18/11-20/11 2020
Plats Umeå-Nordmaling
Anmälan senast 10/11
Anmälan till /blankett
Alexander Alenius
Korpralsvägen 32B
904 32 Umeå
Tel 070-2847468
e-mail alexander.alenius1985@gmail.com

Startavgift 600 kr till klubbens postgiro 251-0949 el swish 123 395 72 55 vid anmälan.

————————————————————————————————————————

Ordinarie Drevprov 4
Datum 10/12-12/12
Plats Umeå-Nordmaling
Anmälan senast 1/12
Anmälan till /blankett
Per Gustafsson
Strängnäs 136, 905 86 Umeå
Tel: 070-6368407
e-mail: per.gustafsson@alo.se

Startavgift 600 kr till klubbens postgiro 251-0949 el swish 123 395 72 55 vid anmälan.

DREVPROV 2020

(Kallades tidigare Rörligt el Särskilt Drevprov)

Datum 1/10-31/12 2020
Anmälan senast 7 dagar före start
Anmälan till /blankett rekv
Per Gustafsson
Strängnäs 136
905 86 Umeå
Tel 070-6368407
e-mail per.gustafsson@alo.se

Startavgift 100 kr till klubbens postgiro 251-0949 el swish 123 395 72 55 vid anmälan.

Domarens arvode 450kr och reseersättning tillkommer före start.

Domarkollegium kommer att genomföras efter varje månadsavslut Oktober-December 2020.

Regler för Drevprov finner du här.


GRYTPROV

Övre Norrlands Grythundklubb har hand om de konstgryt som finns i Norrland. Medlemmar i ÖNTK är välkomna att delta i ÖNGK:s aktiviteter. Se aktivitetskalender hemsidan här. Kontakta ansvarig person och anmäl Dig och Din hund till respektive träning.

Aktuella regler för grytprov finner du via Taxklubbens hemsida.

Har din hund erhållit ett championat under året? 
Om du anmäler detta till sekreterare senast den sista december så kan du få en utmärkelse som delas ut vid årsmöte (i februari månad). Skicka mejl till sekreterare (ontk.sekr@gmail.com) men uppgifter om hunden, titel och ägare. Vill du att din hund ska synas här på hemsidan mejla samma uppgifter samt bild till webmaster.ontk@gmail.com