Välkomstbrev till nya medlemmar i Öntk

Hej
Vi i styrelsen för Övre Norrlands Taxklubb vill hälsa dig välkommen som ny
medlem. Vi hoppas du kommer att ha stort utbyte av den kunskap och erfarenhet som finns hos medlemmarna inom klubben.

ÖNTK tillhör Svenska taxklubben (SvTK) som bildades 1901 och har ca. 6 500
medlemmar. Du kan läsa mer på SvTK hemsida www.taxklubben.org. ÖNTK är landets till ytan största lokalklubb och medlemsområdet sträcker sig från
Örnsköldsvik i söder till Kiruna i norr. ÖNTK bildades 1962 av några
entusiastiska taxägare.

ÖNTK’s syfte är att främja taxen som hund, oavsett storlek och hårlag eller
vilken gren man ämnar engagera sig i. Klubbens verksamhet ska basera sig på
taxens fyra grenar; drevjakt, grytjakt, utställning och viltspår.

ÖNTK är en ideell förening vars aktiviteter bygger på de medlemmar som ställer upp med sin tid och sin kunskap för att anordna aktiviteter för oss alla.
Aktiviteterna ska vara till gagn för taxen som ras, för varje enskild hund och för
klubbens medlemmar.

ÖNTK anordnar utställningar, drev- och grytprov samt viltspårprov varje år.
Information om när dessa äger rum samt vem Du kan kontakta finns på hemsidan: www.ontk.se

Vi har även en facebooksida (Övre Norrlands taxklubb) där du som medlem kan få information om olika aktiviteter/träffar som medlemmar ordnar, lägga upp bilder och se andra medlemmars bilder och själv delta genom att skriva inlägg till övriga medlemmar.

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss om du har frågor eller
synpunkter! Vill du engagera dig i klubben genom att vara med och anordna aktiviteter så är du välkommen att höra av dig till någon i styrelse.

Välkommen!

Styrelsen för ÖNTK