Dokument

Svenska Taxklubben/Svenska Kennelklubben

OBS! Ny tävlingsanmälan 2018-05-25 från SvTK pga nya GDPR lagen! Se till att Du har rätt blankett när du anmäler Dig!

Nyttiga dokument hittar du här.

BPH TAX

Ersättningar
Riktlinjer för ersättningar
Resebidrag för SM
Räkning för domararvode
Räkning Blankett för utskrift
Riktlinjer för matersättning

Årsmöteshandlingar 2023