Allroundtaxen!

Är din hund berättigad till ÖNTKs Allroundpris Norrtaxen?
Läs igenom nedanstående statuter och maila Paula senast 31 januari om du och din hund är
berättigad till priset! Priset är en plakett som delas ut vid vårt årsmöte 18 februari 2023.

Statuter för ÖNTK’s Allroundpris Norrtaxen
Berättigad att tävla om priset är tax som uppnått följande resultat på minst två av
nedanstående aktiviteter under året:
Utställning: Lägst Good, oberoende av klass
Viltspårprov: Lägst Godkänd i Anlagsklass
Drevprov: Lägst 3:e pris
Grytprov: Lägst Godkänt karaktärsprov eller kvalitet 2 (efter 2012-04-01). På grytprov får även meriter (lägst godkänt karaktärsprov/kvalitet 2) året innan anspråksåret medräknas. Alla aktiviteter räknas med den högsta poängen på respektive aktivitet.

Priset tillfaller tax som erhållit högsta sammanräknade poängsumma enligt poängsättningen
nedan.

Endast högsta poäng inom varje aktivitetsgren (utställning, viltspårprov, grytprov och
drevprov) får medräknas, dvs en poängsumma per gren.

Tax som tagit pris i samtliga aktiviteter erhåller en bonuspoäng om 10 poäng.
Vid lika poäng prioriteras tävlingsgrenarna i ordningsföljden: gryt, drev, utställning, viltspår.
Vid ytterligare särskiljning drev- och spårpoäng i den ordningsföljden.
Poängsummor:

Utställning:
Good: 3 poäng
Very good, Excellent: 5 poäng
CK, cert: 7 poäng
BIR/BIM: 10 poäng
BIS1: 15 poäng

Grytprov:
Godkänt Karaktärsprov, Kvalitet 2 7 poäng
Grytanlagsprov, Kvalitet 1 20 poäng
Grytjaktprov: 25 poäng

Drevprov:
3:a 5 poäng
2:a 10 poäng
1:a 5 poäng
1:a Drevcert 20 poäng

Viltspårprov:
Godkänt Anlagsprov: 5 poäng
3:a: 5 poäng
2:a: 6 poäng
1:a: 7 poäng
1:a HP: 10 poäng

Hundägaren ska vara medlem i ÖNTK och ska ha genomfört aktiviteterna inom ÖNTK,
undantaget Grytprov som kan genomföras inom andra klubbar i Sverige

Priset delas ut årligen av ÖNTK.

Priset tilldelas den person som den 31 december föregående år var ägare till den vinnande
taxen. Hundägaren får själv göra anspråk på priset. Detta ska meddelas ansvarig för
vandringspriserna senast 31 januari året efter det år som anspråket berör.
Ansvarig är Paula Palmqvist, Mail: paula.o.palmqvist@gmail.com