Om Webmaster

Övre Norrlands taxklubb, en del av Svenska taxklubben för medlemmar som bor i de norra länen.

Mässor!

UTEMÄSSA I LYCKSELE OCH HUNDLIV I BODEN
Övre Norrlands Taxklubb planerar att medverka på två mässor i vår/sommar och vi söker
medlemmar som kan tänka sig att var med några timmar, någon dag i vår monter.

Utemässan på Gammplatsen i Lycksele 26-27-28 maj 2023
Mässan är en stor jakt-, fiske-, hund-, vildmark- och skogsmässa. Här finns utställare, intressanta föreläsningar, demo, jakthundsutställningar, mat, konstnärer, skogsmaskiner, jaktrelaterade aktiviteter, underhållning, mat, deltävlingar SM i utomhusmatlagning, barnaktiviteter, knivtorg o smide med hantverkare från hela landet och mycket, mycket mer.
Är du intresserad att medverka på mässan i Lycksele? Kontakta då Gunnar Svegbäck, tel. 070-2271600

Hundmässan i Boden Energi Arena, Boden 22-23 juli 2023
Mässan är en mötesplats där befintliga och blivande hundälskare träffas, tar del av föreläsningar, shoppar, spanar in tävlingar och deltar i prova-på-aktiviteter.
Är du intresserad att medverka på mässan i Boden? Kontakta då Paula Palmqvist, tel. 070-3055227

Dags för årsmöte 2023!

ÖNTK

Kallelse till årsmöte för Övre Norrlands Taxklubb

Tid:                     2023-02-18 kl 12.00

Plats:                 Nordanågårdens Värdshus, Strandgatan 4 i Skellefteå

Anmälan:          Senast 11 februari till klubbens sekreterare ontk.sekr@gmail.com

Klubben bjuder på lunch innan årsmötet. För den som inte vill ha lunch börjar mötet kl 13.00.
Meddela vid anmälan om du inte vill ha lunch.

Årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga i enlighet med stadgarna på klubbens hemsida senast två veckor innan årsmötet, det vill säga den 4 februari 2022.

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!

Du hittar årsmöteshandlingarna här.

ÖNTK

Dagordning vid årsmöte 2023 för Övre Norrlands Taxklubb lördagen den 18 februari 2023

1. Justering av röstlängd

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden

skall justera protokollet

5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

6. Behandling av klubbstyrelsens resultaträkning och verksamhetsberättelse för det förflutna verksamhetsåret samt revisionsberättelse

7. Fastställande av balansräkning för verksamhetsåret

8. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkningen

9. Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

10.Val av ordförande i klubben

11.Val av övriga ledamöter i klubbstyrelsen

12.Val av två revisorer

13.Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande

14.Budget för 2023

15.Behandling av motioner från klubbmedlemmar

16.Behandling av motioner/proposition till Taxfullmäktige. Delegater till Taxfullmäktige presenteras

17.Övriga ärenden

18.Mötet avslutas

Priser kommer utdelas efter mötet!

Allroundtaxen!

Är din hund berättigad till ÖNTKs Allroundpris Norrtaxen?
Läs igenom nedanstående statuter och maila Paula senast 31 januari om du och din hund är
berättigad till priset! Priset är en plakett som delas ut vid vårt årsmöte 18 februari 2023.

Statuter för ÖNTK’s Allroundpris Norrtaxen
Berättigad att tävla om priset är tax som uppnått följande resultat på minst två av
nedanstående aktiviteter under året:
Utställning: Lägst Good, oberoende av klass
Viltspårprov: Lägst Godkänd i Anlagsklass
Drevprov: Lägst 3:e pris
Grytprov: Lägst Godkänt karaktärsprov eller kvalitet 2 (efter 2012-04-01). På grytprov får även meriter (lägst godkänt karaktärsprov/kvalitet 2) året innan anspråksåret medräknas. Alla aktiviteter räknas med den högsta poängen på respektive aktivitet.

Priset tillfaller tax som erhållit högsta sammanräknade poängsumma enligt poängsättningen
nedan.

Endast högsta poäng inom varje aktivitetsgren (utställning, viltspårprov, grytprov och
drevprov) får medräknas, dvs en poängsumma per gren.

Tax som tagit pris i samtliga aktiviteter erhåller en bonuspoäng om 10 poäng.
Vid lika poäng prioriteras tävlingsgrenarna i ordningsföljden: gryt, drev, utställning, viltspår.
Vid ytterligare särskiljning drev- och spårpoäng i den ordningsföljden.
Poängsummor:

Utställning:
Good: 3 poäng
Very good, Excellent: 5 poäng
CK, cert: 7 poäng
BIR/BIM: 10 poäng
BIS1: 15 poäng

Grytprov:
Godkänt Karaktärsprov, Kvalitet 2 7 poäng
Grytanlagsprov, Kvalitet 1 20 poäng
Grytjaktprov: 25 poäng

Drevprov:
3:a 5 poäng
2:a 10 poäng
1:a 5 poäng
1:a Drevcert 20 poäng

Viltspårprov:
Godkänt Anlagsprov: 5 poäng
3:a: 5 poäng
2:a: 6 poäng
1:a: 7 poäng
1:a HP: 10 poäng

Hundägaren ska vara medlem i ÖNTK och ska ha genomfört aktiviteterna inom ÖNTK,
undantaget Grytprov som kan genomföras inom andra klubbar i Sverige

Priset delas ut årligen av ÖNTK.

Priset tilldelas den person som den 31 december föregående år var ägare till den vinnande
taxen. Hundägaren får själv göra anspråk på priset. Detta ska meddelas ansvarig för
vandringspriserna senast 31 januari året efter det år som anspråket berör.
Ansvarig är Paula Palmqvist, Mail: paula.o.palmqvist@gmail.com

Se hit alla strävhårsägare!

ÖNTK kommer att ordna två trimkurser i mars 2023.
Några platser finns kvar till följande trimkurser, så passa på och anmäl!

Söndag 5 mars 2023
Plats: Brukshundsklubbens stuga i Skellefteå
Tid: Kl. 10.00 – 16.00
Pris: 500 kronor.
Anmälan är bindande och avgiften betalas via swish i samband med anmälan.
Kontakta Catherine Carlsson via mail catherine_carlsson@hotmail.com för anmälan och mer information bl.a. om till vilket nummer du ska swisha.
Platserna är begränsade så först till kvarn gäller!
ÖNTK kommer att bjuda på fika.
Tag gärna med trimbord om du har ett tillgängligt.

Söndag 19 mars 2023
Plats: Sörfors, Umeå
Tid: Kl. 10.00 – 16.00
Pris: 500 kronor.
Anmälan är bindande och avgiften betalas via swish i samband med anmälan.
Kontakt tas via mail utstallning.umea@gmail.com för anmälan och mer information bl.a. om till vilket nummer du ska swisha.
Platserna är begränsade så först till kvarn gäller!
ÖNTK kommer att bjuda på fika.
Tag gärna med trimbord om du har ett tillgängligt.

VÄLKOMMEN!