Utställning i Öjebyn!!

Ni kommer väl ihåg att anmäla till Taxklubbens utställning i Piteå/Öjebyn söndag den 21
juli? Sista anmälningsdag är onsdag den 10 juli kl. 12.00. Domare är Anette Edlander.
Ni anmäler utställningen via SKKs websida nedan. Varmt välkomna!
SKK-Internetanmalan