Redovisning digitalt extra årsmöte 2020

Nu finns redovisningen från det digitala årsmötet under dokument.

Styrelse för ÖNTK från och med 3 september 2020
Ordförande:
Anders Iacobaeus
Mail: anders@iacobaeus.com

Ledamöter:
Kassör
Cathrine Brännström
Mail: cathjson@hotmail.com
Sekreterare
Eva Kinvall
Mail: ontk.sekr@gmail.com
Utställningskommitté
Anita Karlsson
Mail: akarlsson004@gmail.com
Drevkommitté
Per Gustafsson
Mail: per.gustafsson@alo.se
Viltspårkommitté
Gunnar Svegbeck
Mail: gunnar.svegback@telia.com
Paula Palmqvist
Mail: paula.lohiniva@gmail.com
Suppleanter:
Cathrine Carlsson
Mail: catherine_carlsson@hotmail.com
Markku Haapamäki
Mail: mamihafin@gmail.com

Fullständiga uppgifter till styrelsemedlemmarna finns under ÖNTK – Styrelsemedlemmar.