PM för Utställning 14 augusti 2021

PM till ÖNTK:s utställning den 14 augusti 2021 på Grans Naturbruksgymnasium i Öjebyn

Domare: Anna-Lena Angeria

Inmätning och vaccinationskontroll kl. 9.00-10.00

Bedömningen börjar kl. 10.00

OBS! ALLA valpar, oavsett nummer, bedöms först. Valp BIS genomförs direkt valpbedömningen är klar.

Efter de båda valpklasserna sker bedömningen i nummerordning enl. katalog.

INMÄTNING:

Dvärg- och kanintax mäts vid varje utställningstillfälle till dess

att hunden uppnått 15 månaders ålder. 

Slutlig mätning av tax ska ske vid första utställningstillfället från det att hunden uppnått 15 månaders ålder. Denna mätning genomförs innan bedömningen börjar. Därefter avgör domaren, vid varje enskild utställning, om hunden ska mätas.

Ni som ska mäta in era hundar, var ute i god tid innan bedömningen startar.

TAG MED TILL UTSTÄLLNINGEN:

Detta PM, Registreringsbevis och/med vaccinationsintyg, vattenskål, eventuell hundbur eller liggunderlag och bajspåsar. Obs! Så kallade flexi-koppel är ej tillåtna på utställningsplatsen.

VACCINATIONSBESTÄMMELSER:

Deltagande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

Hund (valp) under ett års ålder: vid lägst 10 veckors ålder.

Hund över ett års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst 10 mån ålder och därefter får den senast utförda vaccinationen inte vara utförd för mer än 4 år sedan.

Förstagångsvaccination skall vara gjord minst 14 dagar före tävlingsdagen.

ÖVRIGT:

Utställare vars hundar ingår i avels- och uppfödargrupp är skyldiga att delta i sluttävlingarna. Även de utställare vars hundar blivit Bäst I Rasen (BIR) ombeds stanna kvar till sluttävlingarna.

Fikaförsäljning finns inom området.

Tänk på pandemirestriktionerna och håll avstånd!

Om olyckan är framme för någon hund har Evidensia Djursjukhus, Gammelstad jourverksamhet dygnet runt i akuta fall. Telefon 0920-253020

VÄLKOMMEN!

Önskar Övre Norrlands Taxklubb