Ny Champion!

Öllmans Arro SE37564/2020
Blev jakt drev championat 2022
Utställning Champion vi var till Oulo 2023 
Och sen blev det Sundsvall fick han sitt svenska championat 2023 

Thomas Broström Långsel 11 952 44 TÖRE. 
Uppfödare : Bo Paulsson ängebäckstorp 717 65597 MOLKOM