Utställning i Umeå!!

Ni kommer väl ihåg att anmäla till Taxklubbens utställning i Umeå/ Sörfors den 8 Juni? Vi förlänger anmälningstiden till 20 Maj2024 kl 12:00 så sista anmälningstid överensstämmer med SKK som har utställning i Vännäs samma helg! Ni kan alltså ställa ut er tax både Lö och Sö. Om ni vill ställa ut på SKKs utställning krävs det att ni är medlemmar i SKK. Ni anmäler till båda utställningarna via SKKs websida nedan. Varmt välkomna!

SKK-Internetanmalan