PM utställning Sörfors/Umeå 15 august 2021

PM

Välkomna till ÖNTK:s utställning i Sörfors/ Umeå Den 15augusti 2021!
Plats; Om ni söker via Googlemaps; Stornorrfors 447, Umeå (Vid Stornorrfors Kraftstation)
Om ni söker via Hitta.se ; Sörfors 447,
OBS/ Det är olika adress beroende på vilken sökmotor ni använder!
Karta;
https://www.hitta.se/kartan?search=s%C3%B6rfors+447&st=combined&sst=plc&sids=1010685512&srb=0&s=0f916
cd0

Domare: Kjell Lindström
Ringsekreterare: Irene Brändström & Karin Bäckström
CUA: Hanna Holm
Kommisarie: Leif Roth
Bestyrelse: Roger Edlund, Ann-Kristin Edlund, Bo Persson
Vaccinationskoll; 10.00-10.45
Inmätning: 10.30-10.55
Utställningens start: 11.00
Startordning:
Valpar; OBS! ALLA valpar, oavsett nummer, bedöms först. Valp BIS genomförs direkt valpbedömningen är klar.
Efter de båda valpklasserna sker bedömningen i nummerordning enl. katalog.
Valpar: 7
Valp BIS
TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR; 1
TAX, LÅNGHÅRIG DVÄRG; 4
TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR; 3
TAX, STRÄVHÅRIG DVÄRG; 2
TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR; 19
Totalt 36 Hundar
Försäljning;
Katalog: 20kr
Kaffe/kaka 20kr
Dricka 15 kr
Rosetter finns att köpa 60kr/st 

INMÄTNING:
Dvärg- och kanintax mäts vid varje utställningstillfälle till dess
att hunden uppnått 15 månaders ålder. 
Slutlig mätning av tax ska ske vid första utställningstillfället från det att hunden uppnått 15 månaders ålder. Denna
mätning genomförs innan bedömningen börjar. Därefter avgör domaren, vid varje enskild utställning, om hunden ska
mätas.
Ni som ska mäta in era hundar, var ute i god tid innan bedömningen startar.
TAG MED TILL UTSTÄLLNINGEN:
Detta PM, Registreringsbevis och vaccinationsintyg, vattenskål,
eventuell hundbur eller liggunderlag och bajspåsar. Obs! Så kallade flexi-koppel är ej tillåtna på utställningsplatsen.

VACCINATIONSBESTÄMMELSER:
Deltagande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:
Hund (valp) under ett års ålder: vid lägst 10 veckors ålder.
Hund över ett års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst 10 mån ålder och därefter får den senast utförda vaccinationen inte vara utförd för mer än 4 år sedan.
Förstagångsvaccination skall vara gjord minst 14 dagar före tävlingsdagen.
ÖVRIGT:
Utställare vars hundar ingår i avels- och uppfödargrupp är skyldiga att delta i sluttävlingarna. Även de utställare vars hundar blivit Bäst I Rasen (BIR) ombeds stanna kvar till sluttävlingarna.

Tänk på pandemirestriktionerna och håll avstånd!
Kontakt om ni behöver köranvisning; Per Gustafsson; 070-6368407

Återigen varmt VÄLKOMMEN!
Övre Norrlands Taxklubb