Information!

Under dagen idag 5Aug2021 kommer de sista PM och nummerlapparna att sändas ut via mail till alla utställniningsdeltagare till Öjebyn och Sörfors. Hittar ni dem inte i er mail så kolla även i skräpposten. Finns de inte där så kontakta resp. utställnings ansvariga. (Se info i tidningen Taxen)