Angående årsmöte 2021

Årsmöte 2021
Styrelsen har utifrån rådande restriktioner på grund av corona-pandemin beslutat att skjuta upp
årsmötet som var planerat till 21 februari i Skellefteå. Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på
hemsidan när de är klara. Vår förhoppning är att ha möjlighet att genomföra ett fysiskt årsmöte
senare under året. Vi följer anvisningar från föreningskommittén i Svenska Kennelklubbens och
återkommer med ytterligare information senast den 15 maj.
Eva Kinnvall, sekreterare ÖNTK